Amalie Jota Laastad

E-post:

Avdeling: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver: