Monika Haugland

E-post:

Telefonnummer: 473 61 926

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Rømt oppdrettsfisk: tiltak, overvåking og uttak i vassdrag, avtaler, sporing, mediehåndtering, retningslinjer, kunnskapsgrunnlag, regelverk, vannforskrift, kvalitetsnorm.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen