Eivind Sakslind

E-post:

Avdeling: tildelingsseksjonen ved kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

lokalitetsklagesaker, undervisningstillatelser, visningstillatelser, dispensasjoner etter andre arter-forskriften, akvakulturlovens virkeområde, samiske fiskeriinteresser.