Anette Aase

E-post:

Avdeling/seksjon: kommunikasjonsstaben

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
leder kommunikasjonsstaben, strategisk kommunikasjon og handlingsplaner, teknisk videreutvikling av nettene, mediehåndtering, programeier for minside, rådgivning og språk.