Anette Aase

E-post:

Avdeling: kommunikasjonsstaben

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

leder kommunikasjonsstaben, kommunikasjonsrådgivning og handlingsplaner, videreutvikling av nettene, mediehåndtering, internkommunikasjon, Min side, informasjonsforvaltning, tipsløsningen og språk.