Olav Lekve

E-post:

Telefonnummer: 958 33 470

Stilling: senior kommunikasjonsrådgjevar

Avdeling/seksjon: kommunikasjonsstaben

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

rådgjeving, planlegging og strategiarbeid, kurs- og kompetansearbeid, messer og konferansar i regi av Fiskeridirektoratet, medie- og publikumskontakt, nettverksbygging og samarbeid med andre etatar, institusjonar og organisasjonar

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen