kommunikasjonsstaben

Ledes av Anette Aase. Drifter og utvikler fiskeridir.no og intranettet Nettfisken. Har utviklings- og koordineringsansvar for bruken av sosiale medier, driver intern kommunikasjonsrådgivning, klart språk i staten, visuell profil, brosjyrer, messer og informasjonsmateriell. Har russisk tolk, som også drifter russiske nettsider. Deltar i arbeidsgrupper for miljostatus.no og barentswatch.com.

Pressetelefon

Pressetelefonen 905 80 471 er betjent hverdager kl. 09-15. 
Utenom denne tiden kan kommunikasjonsdirektør Anette Aase kontaktes, 414 21 822.


Navn
Anette Aase
Ann Jørstad Nilsen
Borgny Brørvik
Evelyn Myrå Holmøy (permisjon)
Grete Heegaard
Hildegunn Strømmen
Ingmund Fladaas
Nadia Jdaini
Olav Lekve
Vegard Oen Hatten

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet