Anders Dale

E-post:

Divisjon:

Avdeling: IT-avdelingen

Seksjon: seksjon systemutvikling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Seksjonssjef for seksjon systemutvikling