Anders Dale

E-post:

Avdeling: IT-avdelingen

Seksjon: Seksjon systemutvikling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Seksjonssjef for seksjon systemutvikling ISU