Elin Maria Norberg Aase

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Avdeling: avdeling tildeling og regulering

Seksjon: seksjon akvakulturtildeling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

saksbehandling av søknader om undervisningstillatelser, visningstillatelser og slaktemerd, saksbehandling av søknader om dispensasjoner etter forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, rådgivning i tilknytning til auksjon, produksjonsområder og kapasitetsjusteringer, rådgivning i tilknytning til tare- og algedyrking

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen