Anne Brønsten Osland

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Avdeling: avdeling tildeling og regulering

Seksjon: seksjon akvakulturtildeling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
leder seksjonen