Miljøseksjonen (FASM)

Ledes av Anne Marie Abotnes. Overordnet ansvar for miljøarbeidet og for oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. Koordinerende ansvar for naturmangfoldsregelverk og bistandsarbeid. Bestillinger til Havforskningsinstituttet. Redusere marin forsøpling, opprydning av tapte redskaper. Utvikle mer effektive og miljøvennlige fangstredskaper. Sameksistens mellom ulike havnæringer. Forvaltningsplaner for norske havområder.


Navn
Agny Laukeland Bygnes
Anne Brit Fjermedal
Anne Marie Abotnes
Bård Aarbakke
Dagfinn Lilleng
Gjermund Langedal
Gunnar S. Larsen
Gunnstein Bakke
Hermann Magnus Hagen Pettersen
Hilde Sofie Berg
Jens Christian Holm
Kari Grundvig
Kristian Landmark Skaar
Per Sandberg
Øyvind Grøner Moe

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen