Thomas Køppen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Avdeling: avdeling areal, miljø og statistikk

Seksjon: kartseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Geografiske Informasjonssystemer (GIS), kart, Yggdrasil

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen