Avdeling areal, miljø og statistikk

Ledes av Birgitte Arstein.

Avdelingen har som hovedarbeidsområde å bidra til en bærekraftig utnyttelse av kystsonen og havområdene, med utviklingsmuligheter for marine næringer. Avdelingen tillegges ansvaret med det overordnede miljøarbeidet i direktoratet, herunder oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. Avdelingen har også hovedansvar for kartverktøy/GIS og produksjon av statistikk.


Navn
Birgitte Arstein
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen