Edvin Fonnes

E-post:

Avdeling/seksjon: kantinekjøkkenet i administrasjonsseksjonen i administrasjonsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

innkjøp, drift av kantinen