Nyheter

Stor kontrollaktivitet i hummerfisket

06.10.2023

I dagene før og etter at hummerfisket åpnet 1. oktober er det gjennomført flere kontrollaksjoner, hvor flere kontrolletater har deltatt. De fleste fangster i tråd med regelverket, men slike aksjoner vil alltid medføre beslag, anmeldelser og andre reaksjoner.

Fellesaksjon mot ulovleg reiskap

29.09.2023

I perioden 22. – 26. september gjennomførte Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Politiet ein fellesaksjon i Vestland fylke. Aksjonen resulterte i 57 beslag og 30 anmeldelsar.

Ikke brekk klørne til krabben

04.07.2023

Etter redskapskontroll i Førresfjorden forrige uke, observerte vi unormalt mange krabber uten klør. Det er forbudt å brekke klørne, og det strider med dyrevelferdsloven. 

Kontroll av turistfisket

03.07.2023

Vi deltok på en samarbeidskontroll den 20. – 22. juni, i sammen med Kystvakten, Statens Naturoppsyn og politiet. Her ble det utført tilsyn av turistfiske i området Nordmøre og Trøndelag.

 

Skal du ut og fiske?

13.06.2023

Det er for lite kunnskap om regelverket hos mange hobbyfiskere, og tap av redskap er et stort problem i fritidsfiske. Fiskeridirektoratet har derfor laget et nettkurs, som du kjapt og enkelt kan ta før du skal ut og fiske.

Ny fellesaksjon med dystert resultat

09.06.2023

Dei første dagane i juni gjennomførte Fiskeridirektoratet ein fellesaksjon på Sør-Vestlandet saman med Statens Naturoppsyn (SNO) og Kystvakten (KV) med nokså dystert resultat. I løpet av fire dagar vart 125 redskaper beslaglagt.

Kontrollaksjon på Vestlandskysten

23.05.2023

I dagene 11. – 15. mai gjennomførte Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn en felles kontrollaksjon på Vestlandskysten. I løpet av de fem dagene ble det gjort 25 beslag av ulike redskaper.

Kor handlar du julemiddagen?

15.12.2022

Mange har gode fiskemiddagar som tradisjon i juletida, og det er også tida med mange tilbod om fisk og skaldyr på Facebook og andre uformelle fora.