Fritidsfiskeappen

Skal du ut og fiske? Les om reglar for artar, reiskap og ferdsel på sjøen. Meld tapt reiskap og ver med å minske spøkelsesfiske og marin forsøpling.

Last ned Fritidsfiskeappen i App Store eller Google Play


I appen kan du: 

  • lese om og sjå bilete av over 60 artar og finne ut om dei er freda eller har minstemål
  • lese om reglane for reiskap
  • melde tapt og funnen reiskap
  • melde funnen reiskap på vegne av dykkeklubb 
  • få oversikt over tapt reiskap og verneområde i kart
  • melde om bifangst av sjøpattedyr 
  • få info om ferdsel på sjøen