Nyheter

Rømming av kveite i Møre og Romsdal

15.07.2022

Fiskeridirektoratet har motteke ei melding om rømming av kveite hjå Nordic Halibut AS, på lokaliteten Ørjavik i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.

Salg per sysselsatt innen matfiskproduksjon

14.07.2022

Foreløpige tall viser at salg per sysselsatt i selskapene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret var på 234 tonn i 2021. Dette er en økning fra 2020, hvor tilsvarende tall var 209 tonn. Samtidig er det langt fra toppåret 2014, hvor salg per sysselsatt var på hele 330 tonn.

Kan du fiskereglene?

11.07.2022

I Norge kan du fiske gratis i sjøen. Vi ønsker at det skal være godt fiske i mange år fremover sånn at de som kommer etter oss også skal få nyte godt av denne muligheten. Derfor er det noen regler du må vite om og følge.

Kontroll av fiske etter leppefisk 2022

07.07.2022

Fisket etter leppefisk har økt kraftig de siste årene, og med det har det kommet stadig strengere reguleringer for å kunne håndtere den sterke veksten og sikre bestandene. Neste uke starter Fiskeridirektoratet en offensiv for kontroll av fiske etter leppefisk.