Nyheter

Vil ha bedre kartlegging av sårbar natur

09.12.2022

Kunnskapen om sårbart naturmangfold når akvakultursøknader i sjø skal vurderes, har så langt vært mangelfull. Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet foreslår derfor ny kartleggingsmetodikk i forbindelse med akvakultursøknader i sjø.

Søknadsskjema til rekrutteringskvoter er klart

05.12.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å vidareføre ordninga med rekrutteringskvote til unge fiskarar. Søknadskjema er no tilgjengeleg på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Tilsyn avdekker mangler ved arbeidsoperasjoner

01.12.2022

Rapport fra Fiskeridirektoratets tilsynskampanje i 2021-2022 viser at det er behov for forbedringer i akvakulturnæringens risikostyring ved gjennomføring av avlusingsoperasjoner.

Hummarfisket i sør straks over

29.11.2022

Onsdag 30. november ved midnatt er det slutt på hummarfisket i Sør-Noreg. Etter to intense månader med titusenvis av teiner i sjøen skal hummaren igjen få fred i 10 månader. No blir det kontroll på kysten sør for Stad.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen