Nyheter

Fangstbegrensning i pelagisk trål

06.03.2023

I fisket etter kolmule er det til tider et problem at fangstene blir for store, og at det dermed oppstår fare for at trålen sprenges med tap av fangst og ødelagt redskap som resultat. Siden 2019 har det vært jobbet med å utvikle metoder for å hindre at dette skjer, og et fangstbegrensningssystem for kolmulefisket skal nå testes videre på kolmulefeltene.

Kurs for alle hvalfangere i 2023

02.03.2023

Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for hvalfangere 21. mars 2023 i Svolvær. Kurset er obligatorisk for alle hvalfangere (eier og skytter) som skal delta i årets fangst av vågehval.

Havnespy er trolig kommet for å bli

01.03.2023

Havnespy eller Japansk sjøpung er, ifølge Vitenskapskomitéen for mat og miljø (VKM), trolig kommet for å bli i norske kystområder. Men vi kan alle bidra til å redusere spredningen av havnespy.

Pålegg om utslakting

28.02.2023

Etter funn av kjønnsmoden torsk på tre av lokalitetene til Norcod, er selskapet i dag pålagt utslakting i henhold til selskapets egen utslaktingsplan.

Lokal regulering av Lofotfisket for 2023 fastsatt

20.02.2023

Fiskeridirektoratet har fastsatt den lokale reguleringen av Lofotfisket for 2023. Forskriften bygger på tidligere års regulering, og trer som før i kraft fra 1. mars. Forskriften bygger på en høring som er gjennomført med organisasjonene innenfor næringen.