Nyheter

Egg fra oppdrettstorsk funnet i Meløy i Nordland

28.03.2023

Vi har funnet egg fra oppdrettstorsk i sjøområdet rundt Åmøy i Meløy kommune. Prøveinnsamlingen er en del av et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet for å øke kunnskapen om miljøkonsekvenser av torskeoppdrett.

Endring av gebyrer

22.03.2023

Gebyrsatsene for saksbehandling av søknader om ervervstillatelse og innmelding av fartøy i Merkeregisteret er endret.

Foreslår forenklinger i rapporteringen

16.03.2023

Fiskeridirektøren hadde under Lofotfishing sitt første brukerforum der han presenterte forenklinger i den elektroniske rapporteringen. Forslagene ble godt mottatt.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen