Erfaringsbase om rømming

Hvorfor rømmer fisk og hvordan kan vi unngå nye rømminger? Her samler vi de viktigste erfaringene fra tidligere rømmingshendelser. Målet er at næringen kan lære av tidligere hendelser og gjennom kunnskapsdeling unngå nye rømminger.