Trafikklyssystemet

Skjema for å søke om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus.

Skjema for å søke om 1 prosent kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser i grønne områder.

Frist 

Søknadsfrist 28. juni 2022.

Saksflyt 

Søknad om økning av kapasitet på tillatelser hjemmehørende i produksjonsområde 1 sendes til Rogaland fylkeskommune, og ellers sendes søknaden på tillatelser med følgende tilhørighet slik: for produksjonsområde 6 sendes søknaden til Trøndelag fylkeskommune, for produksjonsområdene 8 og 9 sendes søknaden til Nordland fylkeskommune og for produksjonsområde 10, 11, 12 og 13 sendes søknaden til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Informasjon om trafikklyssystemet og kapasitetsjusteringen 2022