Nyheter

Store kvalitetsavvik på notinspeksjonar

30.11.2021

Det er avdekt store kvalitetsavvik på notinspeksjonar som er utførte med fjernstyrte undervassfarkostar (ROV) i samband med større arbeidsoperasjonar ved oppdrettsanlegg.

Nyttig legemiddeltilsyn!

24.11.2021

Det svarar oppdrettarane på ei spørjeundersøking frå Fiskeridirektoratet etter ein storstilt legemiddelkampanje.

Tips om fangst av regnbogeaure

23.11.2021

Vi ynskjer at folk som fangar regnbogeaure skal melde inn dette. Det er særleg i Masfjorden og i Sørfjorden ved Osterøy at det kan vere slik fisk på rømmen. Vi tek gjerne imot bilete av fisken for å bekrefte kva for art fangsten dreier seg om.

Lovende lusesamarbeid i Nordfjord

17.11.2021

Prosjektet «Områdevurdering Nordfjord» har som mål å finne fram til en arealdisponering som kan redusere det generelle lusenivået i et fjordsystem. Dette vil være gunstig både for produksjonen og naturmangfoldet.

Status for rømmingstekniske rapporter oktober

28.10.2021

Per dags dato er det registrert 86 rømmingstekniske rapporter hos Fiskeridirektoratet. Dermed er det 195 anlegg som enda ikke har fått registrert rømmingsteknisk rapport når det nå gjenstår to måneder til fristens utløp.

Ny DNA-sporing av oppdrettslaks i Agder

26.10.2021

Mowi har informert Fiskeridirektoratet om at oppdrettslaks fanget i Åna-Sira tidligere i år kom fra dem. Det er andre året på rad at oppdrettsfisk fanget i vassdrag i Agder spores tilbake til selskapet.