Nyheter

Usikkerhet i rømmingsstatistikken

16.04.2021

Vi har endret rutiner rundt publisering av rømmingstall. Det er nå kun tallene som akvakulturvirksomhetene selv melder inn som legges ut på våre nettsider. Nettsiden er også oppdatert med informasjon om datakvalitet og usikkerhet.

Lanserer nytt Akvakulturregister

25.03.2021

Vi er stolt over å lansere den offentlige versjonen av Akvakulturregisteret, som det eneste realregisteret som Fiskeridirektoratet har. Det nye registeret vil være nyttig for både saksbehandlere, oppdretterne og næringen generelt.