Nyheter

Oppdrettstorsk skal ikke avregnes kvoten

19.01.2023

Fiskeridirektoratet jobber nå med å finne en praktisk løsning på utfordringen fiskere har fått som har fisket og levert oppdrettstorsk i og rundt Meløy i Nordland. Den leverte oppdrettstorsken skal ikke avregnes på torskekvoten til den enkelte fisker.

Har sikret prøver av torsk i Meløy for sporing

19.01.2023

Fiskeridirektoratet innhenter nå prøver fra den gjenfangede fisken og fra Norcod sitt anlegg i forbindelse med fangst av rømt oppdrettstorsk i Meløy i Nordland. Prøvene vil kunne gi svar på hvor fisken kommer fra.

Akvakulturportalen er lansert

17.01.2023

Vi har i dag lansert Akvakulturportalen. Alle myndigheter som er involvert i behandling av akvakultursøknader vil nå ha samme vei inn til søknadene.

Snart lanseres Akvakulturportalen

13.01.2023

Tirsdag 17. januar lanserer Fiskeridirektoratet Akvakulturportalen. Formålet med Akvakulturportalen er å ha én felles digital løsning for de ulike myndighetene som behandler akvakultursøknader.

Et rømmingsbilde i endring

11.01.2023

Fiskeridirektoratet har oppsummert rømmingsåret 2022. Spesielt for året var det at den største rømmingen ikke var av laks, men av torsk. Erfaringen er at andre oppdrettsarter krever kunnskapsutvikling om miljøeffekter og håndteringen av disse.

Vil ha bedre kartlegging av sårbar natur

09.12.2022

Kunnskapen om sårbart naturmangfold når akvakultursøknader i sjø skal vurderes, har så langt vært mangelfull. Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet foreslår derfor ny kartleggingsmetodikk i forbindelse med akvakultursøknader i sjø.