Nyheter

Rømmingsåret 2021

28.01.2022

Én stor enkelthendelse stod for mesteparten av rømt oppdrettslaks i fjor. De fleste rømmingshendelsene skjedde i forbindelse med arbeidsoperasjoner.

Store kvalitetsavvik på notinspeksjonar

30.11.2021

Det er avdekt store kvalitetsavvik på notinspeksjonar som er utførte med fjernstyrte undervassfarkostar (ROV) i samband med større arbeidsoperasjonar ved oppdrettsanlegg.