Nyheter

Tilbaketrekking av kapasitet

10.06.2021

Fiskeridirektoratet har vedtatt tilbaketrekking av 5% kapasitetsøkning tildelt etter «forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015».

Pukkellaks ved Moskenes i Lofoten

08.06.2021

Fiskeridirektoratet har mottatt tipsmelding om fangst av fisk ved Moskenes og har fått bekreftet at fangstene dreier seg om pukkellaks.

Rømming av regnbogeaure i Herdlefjorden i Vestland

04.06.2021

Fiskeridirektoratet har denne veka fått melding frå Blom Fiskeoppdrett AS om rømming av regnbogeaure ved deira lokalitet Laksvika i Herdlefjorden mellom Askøy og Holsnøy, og ynskjer tips frå publikum om fangst av slik fisk i området.

Tilsynskampanje: risikostyring ved avlusingsoperasjoner

01.06.2021

– Nå setter vi i gang en tilsynskampanje hvor temaet er risikostyring ved avlusingsoperasjoner. Tilsynskampanjen starter opp i andre kvartal 2021, og vil vare ut første kvartal i 2022, sier seniorrådgiver Kjellaug Litland ved tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen.