Nyheter

Dato for auksjonen 2022 er fastsatt

27.07.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt forskrift om auksjon av tillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 2022.

Rømming av smolt frå brønnbåt

20.07.2022

Vi har moteke ei melding om rømming av smolt, frå brønnbåt, ved levering til ein lokalitet i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal.

Rømming av kveite i Møre og Romsdal

15.07.2022

Fiskeridirektoratet har motteke ei melding om rømming av kveite hjå Nordic Halibut AS, på lokaliteten Ørjavik i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.

Salg per sysselsatt innen matfiskproduksjon

14.07.2022

Foreløpige tall viser at salg per sysselsatt i selskapene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret var på 234 tonn i 2021. Dette er en økning fra 2020, hvor tilsvarende tall var 209 tonn. Samtidig er det langt fra toppåret 2014, hvor salg per sysselsatt var på hele 330 tonn.