Nyheter

Auksjon av produksjonskapasitet

29.03.2022

Forslag til hvordan auksjon av nye tillatelser til laks, ørret og regnbueørret skal gjennomføres er sendt på høring.

Havbruk til havs på Helgelandskysten

15.02.2022

Fiskeridirektoratet åpner for innspill til to områder utenfor Helgelandskysten som kan være aktuelle for videre utredning og tilrettelegging for havbruk til havs.