Nyheter

Rekordhøye salgsinntekter innen oppdrett i 2022

25.05.2023

Salgsinntektene økte med 32,5 prosent fra 2021 til 2022, og skyldes en økning i gjennomsnittlig pris på laks og regnbueørret. Dette viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur.

Fiskeoppdrett i balanse

05.05.2023

Fiskeridirektoratet lanserte 4. mai en veileder som gir innsikt og praktiske råd om helhetlig risikostyring i akvakulturnæringen og hvordan risikostyring kan brukes til å ta de riktige beslutningene. 
– Forhåpentlig til hjelp i virksomhetenes arbeid med å utvikle risikostyring, sier Kjellaug Eik Litland.

Ny veileder til NYTEK23

31.03.2023

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en veileder til forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK23).

Egg fra oppdrettstorsk funnet i Meløy i Nordland

28.03.2023

Vi har funnet egg fra oppdrettstorsk i sjøområdet rundt Åmøy i Meløy kommune. Prøveinnsamlingen er en del av et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet for å øke kunnskapen om miljøkonsekvenser av torskeoppdrett.