Nyheter

Rømming av smolt frå brønnbåt

20.07.2022

Vi har moteke ei melding om rømming av smolt, frå brønnbåt, ved levering til ein lokalitet i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal.

Rømming av kveite i Møre og Romsdal

15.07.2022

Fiskeridirektoratet har motteke ei melding om rømming av kveite hjå Nordic Halibut AS, på lokaliteten Ørjavik i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.

Salg per sysselsatt innen matfiskproduksjon

14.07.2022

Foreløpige tall viser at salg per sysselsatt i selskapene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret var på 234 tonn i 2021. Dette er en økning fra 2020, hvor tilsvarende tall var 209 tonn. Samtidig er det langt fra toppåret 2014, hvor salg per sysselsatt var på hele 330 tonn.