Nyheter

Dusørfiske i Trøndelag og Nordland utvides

02.09.2021

Det er nå åpnet for gjenfangsfiske med dusør også i Brønnøy, Vega og Vevelstad kommuner, samt i deler av Namsos kommune. 
Det er fra før åpnet for gjenfangstfiske med dusør etter oppdrettslaks i Nærøysund og Leka kommuner i Trøndelag, og i Bindal og Sømna kommuner i Nordland.
Fiskere må registrere seg før fisking.

Foretaksstraff etter anmeldelse

02.09.2021

Politimesteren i Troms har nylig utstedt et forelegg til MOWI ASA på 800 000 kr. etter anmeldelse fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Oppdatering om rømminga i Lekafjorden i Nærøysund

02.09.2021

Fiskeridirektoratet har fått meldingar om fangst av oppdrettslaks i eit større område etter rømminga hjå Midt-Norsk Havbruk AS ved Lekafjorden i Nærøysund kommune. Skaden på nota og omfanget av gjenfangst tyder på at det er tale om ei større rømming.

Toppledermøte på Aqua Nor 2021

27.08.2021

Forum for rømmingssikkerhet har under Aqua Nor-messen arrangert et dialogmøte med rømming og sikkerhet som tema. Møtet har vært spesielt rettet mot ledere i oppdrettsbransjen og målet er å få etablert en god sikkerhetskultur mot rømming.

Forbud mot badebehandling gjelder for nye gytefelt i Hordaland

13.08.2021

Kartlagte gytefelt for torsk er oppdatert i Agder og Hordaland. Oppdateringen har betydning for hvor det er lov å badebehandle med legemidler mot lakselus og hvor slikt behandlingsvann kan tømmes. Etter oppdateringen omfattes flere akvakulturanlegg i Hordaland av forbudet.