Nyheter

Dusørfiske i Trøndelag og Nordland utvides

02.09.2021

Det er nå åpnet for gjenfangsfiske med dusør også i Brønnøy, Vega og Vevelstad kommuner, samt i deler av Namsos kommune. 
Det er fra før åpnet for gjenfangstfiske med dusør etter oppdrettslaks i Nærøysund og Leka kommuner i Trøndelag, og i Bindal og Sømna kommuner i Nordland.
Fiskere må registrere seg før fisking.

Foretaksstraff etter anmeldelse

02.09.2021

Politimesteren i Troms har nylig utstedt et forelegg til MOWI ASA på 800 000 kr. etter anmeldelse fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.