Ny mekanisme for fastsettelse av vederlag for unntaksvekst på laksetillatelser

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet en ny mekanisme for fastsettelse av vederlag for unntaksvekst.

Den nye mekanismen innebærer at den endelige størrelsen på vederlaget for unntaksveksten fastsettes etter auksjonen den 12. oktober. Vederlaget vil være det samme for alle produksjonsområder, og det største av disse to alternativene:

  1. 100.000 kroner per tonn
  2. Den laveste klokkeprisen i auksjonen som klarerer et produksjonsområde, oppad begrenset til 200.000 kroner per tonn.

Ovennevnte innebærer at den som har kjøpt unntaksvekst får muligheten til å beholde veksten. Denne muligheten kan utløses etter auksjonen, når størrelsen på vederlaget er kjent. Hvis aktøren ikke ønsker å beholde unntaksveksten etter auksjonen kan hen heve kjøpet mot tilbakebetaling av opprinnelig vederlag, 200 000 kroner per tonn, innen 17. oktober klokken 15.00. Dersom aktøren ønsker å beholde unntaksvekst etter at vederlaget er kjent, vil hen få refundert det eventuelle mellomlegget.

Dersom aktøren allerede har meldt at hen ønsker å heve kjøpt unntaksvekst, kan hen omgjøre dette ved å sende melding til Fiskeridirektoratet per e-post til . Meldingen må sendes innen mandag 10. oktober klokken 08.00 og merkes med referansenummer 20/7903.

Les mer

Ny mekanisme for fastsettelse av vederlag for unntaksvekst på laksetillatelser ( regjeringen.no)

Oppdatert: 06.10.2022