Auksjon utsatt til oktober

Ny dato for auksjon av nye tillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Nærings- og Fiskeridepartementet har bestemt at auksjonen som skulle finne sted i slutten av september skal utsettes.

Ny dato for auksjonen er 12. oktober.

Ny dato for prøveauksjonen er 10. oktober.

Registreringene og bankgarantiene for påmeldte selskap gjelder fremdeles. Allerede påmeldte selskap trenger derfor ikke å foreta seg noe i forbindelse med at auksjonsdatoen blir flyttet.

Nyttige lenker

Auksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret 2022

Ny dato for auksjon av oppdrettsløyve (regjeringen.no)

Oppdatert: 16.09.2022