Ny DNA-sporing av oppdrettslaks i Agder

Mowi har informert Fiskeridirektoratet om at oppdrettslaks fanget i Åna-Sira tidligere i år kom fra dem. Det er andre året på rad at oppdrettsfisk fanget i vassdrag i Agder spores tilbake til selskapet.

Fiskeridirektoratet fikk i sommer melding om at det ble fanget en del oppdrettslaks i Rogaland og Agder, blant annet i Åna-Sira. Direktoratet ønsket å få inn skjellprøver av fisken til en mulig sporing, og har fått inn noen slike.

Mowi har også selv samlet inn prøver av den rømte fisken fra Åna-Sira, som de nå har fått DNA-analysert. Av totalt 29 individer som kunne analyseres, så ble samtlige funnet å tilhøre en av Mowi sine fiskegrupper. Selskapet opplyser selv at denne fiskegruppen fantes i totalt fem merder på tre av selskapets lokaliteter i Flekkefjord, og samsvarer med èn av fiskegruppene som også ble sporet ifjor.

Resultat fra 2020

I 2020 fikk Mowi analysert prøver fra ca 40 oppdrettslaks og konkluderte med at alle de analyserte individene var fisk av Mowi-stamme og at de kom fra fire ulike fiskegrupper. Disse fiskegruppene stod på tre ulike lokaliteter i Flekkefjord-området.

Oppfølging av selskapet

Fiskeridirektoratet planla tilsyn med virksomheten etter analyseresultatene i 2020. Dokumentasjon ble innhentet, men tilsynet ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. Nå er vi imidlertid i gang med et større tilsyn med Mowi i Agder hvor risikostyring ved arbeidsoperasjoner (avlusingsoperasjoner) vil være hovedfokus, og hvor de aktuelle hendelsene med urapportert rømt fisk også vil være tema.

Oppdatert: 26.10.2021