Sett rømt oppdrettsfisk?

Hvis du møter på en laks på rømmen i sommer, så vil vi høre fra deg.

Informasjonsplakat om tips om rømt oppdrettsfisk. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet. Grafikk © Fiskeridirektoratet

Vi trenger tips fra deg hvis du fanger eller ser oppdrettsfisk som er på rømmen.

Da kan vi finne ut om fisken har rømt uten at noen vet om det.

– Rømt oppdrettsfisk er en trussel mot miljøet. Derfor har vi en ambisjon om at det skal være null rømminger fra oppdrettsanlegg, sier fiskeridirektør Frank-Bakke Jensen.

Bilde av fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.
Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

I Norge er det mest laks som rømmer.

– De som bruker havet er våre viktigste samarbeidspartnere for å oppdage rømminger når oppdretterne selv ikke vet om at det har skjedd, sier Bakke-Jensen.

– Derfor er det viktig at vi får tips fra publikum, sier han.

Slik gjør du

  • Ta bilde av fisken 

  • Merk deg hvor du fanget eller observerte fisken 

  • Send inn tips

Du kan selvsagt tipse anonymt. 

Tips oss

Slik kjenner du igjen en rømt laks

  • Slitasje på finner 

  • Avrundet kroppsfasong 

  • Flere og tettere prikker 

Illustrasjoner av laks. Tegning © Robin Ade. Grafikk: © Fiskeridirektoratet.